theme

طراحی وب سایت میراث پارسی

طراحی وب سایت میراث پارسی

میراث پارسی

میراث پارسی، نرم افزار بازدید از تخت جمشید در محیط سه بعدی

در این نرم افزار:

  • مجموعه تخت جمشید به صورت کاملا سه بعدی طراحی شده است.
  • همانند یک بازدید واقعی می توان در نقاط مختلف تخت جمشد حرکت کرد.
  • همراه با انیمیشن های متعدد عظمت و شکوه اولیه تخت جمشید بازسازی می شود.
  • پس از نزدیک شدن به هر مکان توضیحات مربوط به آن قسمت شنیده می شود.
  • تمامی خطوط میخی مجموعه تخت جمشید ترجمه شده است.
  • با توجه به استفاده از تکنولوژی اسکن لیزر سه بعدی در طراحی این نرم افزار، جزئی ترین حکاکی ها و ترک خوردگی ها قابل مشاهده است.