theme

طراحی وب سایت مهدی ضابط نیا

طراحی وب سایت مهدی ضابط نیا

طراحی وب سایت مهدی ضابط نیا

مهدی ضابط نیا، متولد ایران در خاندانی از اهالی فرهنگ و هنر، دانش آموخته رشته مرمت آثار تاریخی و معماری در دانشگاه هنر تهران(پردیس) و دانشکده هنر و معماری تهران.
عاشق و دلباخته فرهنگ، هنر و معماری ایرانی، مدرس دروس پایه و تخصصی معماری در دانشگاه ، هنر آموخته مکتب اساتید گرانقدر کهن دیار ایران در رشته های موسیقی،
خوشنویسی، نقاشی، صنایع دستی و ساز سازی و خلق و فضا سازی آثار معماری و طراحی داخلی با الهام از هنر و معماری ایرانی و شرقی.

 

لینک:http://fa.mahdizabetnia.com/