theme

طراحی وب سایت دندانپزشکی دکتر ابولحسنی

طراحی وب سایت دندانپزشکی دکتر ابولحسنی

دندانپزشکی دکتر ابولحسنی

مجموعه دندانپزشکی دکتر ابوالحسنی و موسسه فنی و حرفه ای وارستگان نوین در یک قالب واحد و در تعامل سازنده با یکدیگر فعالیت می‌نمایند در واحد دندانپزشکی همزمان که کارهای درمانی از قبیل ترمیمی،معالجه ریشه، جراحی، پروتز، ایمپلنت، ارتودنسی و….انجام می‌شود.

محیط مناسبی برای کارگاههای عملی و کارورزی دوره نرس دندانپزشکی موسسه فنی و حرفه ای وارستگان نوین فراهم آمده است.

مدیریت واحد حاکم بر این دو مجموعه ظرفیت های خوبی را برای پیشرفت و هم افزایی هرچه بیشتر پیش روی مدیران و کارکنان قرارداده است.

امید است قابلیت های سایت دندانپزشکی و بروزرسانی اطلاعات این مجموعه بتواند شرایط دسترسی راحتتری را برای بیماران و نرس های دندانپزشکی در جهت ارتقا وضعیت موجود فراهم نماید.

دکتر ابوالحسنی

جراح-دندانپزشک