theme

طراحی وب سایت کانون کارشناسان استاندارد خراسان

طراحی وب سایت کانون کارشناسان استاندارد خراسان

کانون کارشناسان استاندارد خراسان

کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی، فعالیت رسمی خود را به موجب پروانه فعالیت شماره ۶۵/۲/۴۲/الف، به تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴صادره از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و با امضای وزیر کشورآغاز نموده است. هدف اصلی کانون، ایجاد بستر مناسب برای بهبود و ارتقای فرهنگ استاندارد از طریق یک تشکل حرفه ای غیردولتی است که اعضای آن را افراد متخصص و باتجربه حوزه استاندارد و استانداردسازی تشکیل داده اند. برخی از برنامه ها و اهداف کانون به شرح زیر است:

 • حمایت از کارشناسان استاندارد به موجب مجموعه وظایف مندرج در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.
 • حمایت از کارشناسان استاندارد مطابق با مواد آیین نامه اصلاحی انتخاب کارشناسان استاندارد مصوب هیئت وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست.
 • ایجاد زمینه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت سازمان ملی استاندارد به کارشناسان استاندارد برای افزایش توان اجرایی.
 • بهبود و ارتقای فرهنگ استاندارد در سطح جامعه برای رشد و تعالی ایران اسلامی.
 • مشارکت در آموزش و ترویج،تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استاندارد.
 • ارائه مشاوره جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات بنگاه‌های اقتصادی به منظور اخذ نشان استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتیبا هماهنگی سازمان ملی استاندارد و ادارت تابعه.
 • همکاری با آزمایشگاه‌ها،شرکت‌های آموزشی، بازرسی و سایر مراکز دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد.
 • همکاری با نهادهایاجرایی دولتی و غیردواتی، علمی –پژوهشی، دانشگاهی و سایر موسسات ملی در راستای حمایت از کارشناسان استاندارد.
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، پژوهشی، فنی و اجرایی به نهادهای متقاضی .
 • ارتقاء سطح علمی و حرفه‌ای کارشناسان استاندارد با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، سمینار، همایش، کنگره‌ها و نظایر آن.
 • انتشار کتاب‌ها، نشریاتو مجلات مورد نیاز اعضای کانون و توزیع با کسب اجازه از مراجع ذیصلاح.
 • برگزاری و شرکت در جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، و مسابقات حرفه ای با رعایت مقررات قانونی .
 • ساماندهی کلیه فعالیتهای کارشناسان استاندارد با عضویت در کارگاه ها و کمیسیون های بخش دولتی و غیردولنی.
 • تشکیلکارگروههای تخصصی.
 • تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی، ۱۰ نفر می باشد و در حال حاضر بیش از ۷۰ نفر در رشته های مختلف حوزه استاندارد و در گرایش های گوناگون، اعضای حقیقی کانون را تشکیل داده اند. در ساختار سازمانی این تشکل، مدیرعامل منتخب کانون همراه با سه معاونت آموزش و ترویج، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرا، در راستای تحقق اهداف کانون، وظایف اجرایی را عهده دار هستند. کانون کارشناسان استاندارد از همه اساتید و متخصصان و صاحبان واحدهای تولیدی دارای پروانه کارشناسی حقیقی یا حقوقی جهت عضویت حقیقی یا حقوقی کانون دعوت بعمل می آورد تا با همراهی و همفکری هر چه بیشتر شما عزیزان در مسیر شکوفایی بیش از پیش این نشکل نوپا و اعتلای جایگاه استاندارد و کارشناسان این حوزه گامی موثر برداریم.

لینک سایت: http://inso-kanon.ir/