theme

طراحی وب سایت پارس آپام

طراحی وب سایت پارس آپام

پارس آپام

وب سایت پارس آپام

شرکت بهینه پردازان پارس آپام شرکت پیشرو در زمینه شبکه های حسگر بیسیم در کشور میباشد. این شرکت بر پایه رسالت مهم مدیریت هوشمند مصرف آب بنیان نهاده شد و دارای توانایی پیاده سازی پروژه های هوشمندسازی و فناوری اطلاعات در سایر زمینه ها میباشد. منظور از حسگر بیسیم، ماژولهای با قابلیتهای حسگری، پردازش داده و تبادل داده به صورت بیسیم میباشد. استفاده از این ماژولهای هوشمند سبب انعطافپذیری فوق العاده در پیادهسازی میگردد، زیرا بر خلاف ماژولهای موجود مورد استفاده نیازی به کابل برای تغذیه (و در موارد پیشرفته موجود، برای شبکه کردن) ندارند. بنابراین با استفاده از این ماژولهای هوشمند بیسیم میتوان پارامترهای متعددی را در مکانهای متعدد اندازهگیری کرد. علاوه بر این، این ماژولها هوشند هستند و میتوانند به صورت محلی تصمیم هایی را اتخاذ نمایند و علاوه بر این، دادههای خود را میتوانند مستقیماً یا با واسطه یکدیگر به یک سرور محلی ارسال کنند (یعنی دارای قابلیت مهم ایجاد شبکه هستند). به علاوه، هر سامانه هوشمند مدیریت آب قابلیت اتصال به اینترنت را دارد؛ لذا میتوانند دادهها را از طریق اینترنت و به صورت بلادرنگ در اختیار کاربران قرار دهد. تیم مدیریت شرکت بهینه پردازن پارس آپام شامل دو نفر از اعضای هیئت علمی رشته مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه (دکتر سید حامد جوادی و دکتر سعید خسروآبادی) و یک کارشناس نرمافزار (خانم مهندس افسانه زیدی) و نیز یک نفر همکار مشاور (مهندس حسین بهمنپور – کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک) میباشد. به طور خلاصه، خدمات قابل ارائه توسط شرکت بهینه پردازان پارس آپام شامل (و نه محدود) به موارد زیر میباشد:
⦁ سامانه های هوشمند مدیریت آب
⦁ کشاورزی دقیق
⦁ تأمین پروژه های مختلف با حسگرهای بیسیم از برندهای معتبر دنیا
⦁ تجهیز آزمایشگاههای تخصصی WSN دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
⦁ آموزش سیستم عامل TinyOS و زبان برنامه نویسی NesC
⦁ پیاده سازی پروژه های مختلف با استفاده از شبکه های هوشمند بیسیم
همچنین مشتریان ما طیف وسیعی شامل موارد زیر میباشند:
⦁ کشاورزان و مزرعه داران

⦁ پروژه های شهر هوشمند
⦁ شهرداری ها (جهت فضاهای سبز شهری)
⦁ ادارات و کارخانجات جهت کنترل مکانیزه فضاهای سبز
⦁ تمامی شهروندانی که مایل به داشتن فضای سبز و یا گلخانهای با کیفیت و با کنترل مکانیزه باشند
⦁ ادارات منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست
⦁ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی